Препоръки за родители

ДЕЦАТА СА ОСОБЕНО УЯЗВИМИ НА УЛИЦАТА!

  Практически препоръки ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ за предотвратяване на ПТП с деца и юноши през учебната година Тезипрепоръки са формулирани на базата на анализа на пътно-транспортните произшествия с деца и юношии изводите заобстоятелствата и предпоставкитеза тях. ДЕЦАТА СА ОСОБЕНО...