РУО гр.Враца награди за всеотдайна и ефективна работа и значим цялостен принос в утвърждаване авторитета на учителя Ивета Дончева, Мариета Начева и Таня Дацова. Награда "Неофит Рилски" за Директора на ОУ"Васил Левски" Румен Петков.