Безопасно и успешно стартиране на новата учебна година

14.09.2012 20:26

Безопасно и успешно стартиране на новата учебна година

На 05.09.2012 г. в почивна база на АЕЦ Козлодуй – Леденика се проведе практически семинар на тема: „Управление на кризисни ситуации в училищната институция. Умения за действия при бедствия и кризи”. Изложение по темата направиха лекторите: Христо Монов – дългогодишен преподавател по психология в СУ „Свети Климент Охридски” и Десислава Георгиева – клиничен психолог.                            

  Бяха дискутирани теми, свързани с психосоциалната подкрепа в училищната институция /оказване навреме помощ от добре обучени специалисти, предотвратяване развитието на психотравмени увреди/. Училищната колегия получи актуална информация за критични събития и негативните последствия при деца. Дадоха се  полезни практически съвети, насоки и възможни решения по време или непосредствено след критично събитие, както и запознаване с правни и приложни аспекти на спешната психологическа помощ.                                                                                                                  

   В края на семинара се връчиха сертификати на участниците.