Гражданско образование

23.03.2012 09:12

Гражданското образование в училище – възможност за формиране на социални умения, критическо и творческо мислене на младите хора

 

Живеем в динамично, сложно и противоречиво общество. Положително е, когато нашите деца израстват като личности със свои интереси, цели, с граждански позиции.  В това отношение ОУ „Васил Левски” град Враца е училище с традиции. Още от 2004 г. с първия СИП по ГО към център „Отворено общество” е разработен първия ученически проект. До настоящия момент, деца от училището са участвали на заключителния етап и на четирите национални олимпиади, като са заемали призови места.  В училище паралелно се обучава и се работи върху изграждане на социални и граждански умения, ангажирано участие в живота на обществото. По този начин се намалява дистанцията от разминаване между училище и общество.

 През 2011 г в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование в гр. Правец бяха допуснати десет проекта. Във втора възрастова група на І – во място бе класиран проект „Това ме тревожи!...А теб?”. Печели го Божидар Филотеев от VІ клас. Същият е номиниран за „Ученик на годината” и награден с едногодишна стипендия от МОМН.

            Доказателство за интереса сред учениците и учителите е броят на разработени проекти, представени на общинския кръг по ГО проведен на 11.02.2012 г. Компютърната зала бе изпълнена от участници в две възрастови групи, учители и родители. И този път учениците зарадваха аудиторията с избора на актуални теми, които вълнуват младото общество – „Чуват ли ме у дома”, „ Да съхраним Черно море и делфините”, „Не на дрогата!”, „Аз и Космосът”, „Искри за приятелство”, „Децата в мрежата”, „Отвори очи…и виж”, „Енергийните напитки” и др. Представянето протече на изключително високо ниво. Показаха се знания, умения, изследователски дейности, диагностика, работа в екип, оригиналност при презентирането.

Работата и успехите ще продължат в тази посока, тъй като гражданското образование е фактор за развитието и утвърждаването на младите хора като граждани, готови за участие в обществения живот със свои идеи и принос.

 

 

                                                 

           Проект „Зъбчо”                                                                                               

„Животът е безценен! Не го заменяйте за дрога”                                                  

                        Проект „Без цигарен дим”