Преглед на книгата

ИСТОРИЯ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. ВРАЦА

 

Училището е открито на 15.09.1922 година в квартал „Метковец” в частната къща на Иван Н. Минков.

Училището носи името на една от най – обаятелните личности на Възраждането, на най – честните и предани синове на България – Васил Иванов Кунчев / Левски /.

През 1939 година е построена сградата на училището с доброволен труд на хората от Метковец. Дворното място от 400 кв.м. е дадено от Фило Пенов.

За учебната 1940 / 1941 година училището се премества в новопостроената сграда.Първите учители са Цветко Младенов, Тодорка Коритарска, Елена Руменова, Костадина Дуранкиева.

До 1950 година сведенията за училището са оскъдни.

1945 – 1950 година директор на училището е Николина Дочевска.

От 1 септември 1950 година в продължение на 24 години директор на училището е Тодор Петров Кечев, направил значителни подобрения на материалната база. През 1952 година училището става собственик на дворното място 5230 кв.м. Оформя се опитно поле и физкултурна площадка.

От 1958 /1959 година училището е със самостоятелни паралелки.

През 1962 г. към училището е открита полудневна детска градина.

На 15 септември 1970 година училището се пренася в нова сграда в квартал „Младост” / настоящата /.

На 19 февруари 1972 година училище „Васил Левски” празнува своя половинвековен юбилей. Наградено е с орден „Кирил и Методий” – ІІ степен.

От 15 септември 1974 година началното училище прераства в основно с 15 паралелки начален и 5 паралелки V и VІІІ клас. За директор е назначена Гергана И. Маринова.

През 1977 година за първи път се завършва VІІІ клас.

През есента на 1989 година училището подписва договор за сътрудничество с договор с училище „Дмитрий Косаренко” от град Суми.

През 1989 година 20 деца и 3 – ма учители посещават град Суми, а през месец април 1990 година училището посреща гости от същия град.

През 1991 година е открита паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство в първи клас.

От 06.11.1992 година директор на училището е Снежана Ангелова Минковска.

През 1994 година се получават първите международни награди от паралелката с разширено изучаване на изобразително изкуство.

От 13.09.1995 година до 13.12.1995 г. временно изпълняващ длъжността `директор` е Стела Петрова Димитрова.

На 14.12.1995 година до 14.09.2000 година директор на училището е Незабравка Владимирова Белева.

От учебната 1997 / 1998 година в училището е открита паралелка в първи клас с ранно чуждоезиково обучение.

От 14.09.2000 година временно изпълняващ длъжността `директор` е Петя Цветанова Иванова.

За учебната 2001 / 2002 год. е открит модерен кабинет по информатика – обзаведен с най-съвременна компютърна техник

От 01.06.2002 година ОУ „Васил Левски” е наградено с наградата на гр. Враца за високи постижения в учебно – възпитателния процес и за дейно участие в обществения живот на града. Същата година Димитър Иванов Миленов е награден за `учител на годината` в направление „Изкуство и спорт”.

На 15.09.2002 година ОУ „Васил Левски” отбеляза своята 80 – годишнина. До входа на училището е поставена мраморна плоча.

На 16.09.2002 година училището е наградено с Диплом за „Благоустроена и добре поддържана училищна база” от Общинския преглед за красива и благоустроена Враца.

На 30.10.2002 с тържествен концерт е отбелязан 80 – тата годишнина на училището. На концерта присъстват много гости – представители на Областната и Общинска администрация, директори на учебни заведения, гости от Испания и Румъния, бивши директори, учители, ученици, много родители и настоящи ученици, общественост.

На 16.09.2003 година училището отново е наградено с Диплом за „Благоустроена и добре поддържана училищна база” от Общинския преглед за красива и благоустроена Враца.

През м. април 2003 година е спечелен Проект към МОСВ „Чиста природа, чисто училище, здрави деца” за 1930 лева. В парка до стадиона е изградена „пътека на здравето” – монтирани са баскетболни табла на различна височина – за спортуване на хора в неравностойно положение, гимнастическа греда – за занимания на открито на деца с гръбначни изкривявания, оформяне на кът за отдих, монтирани са пейки, поставени са кошчета и др.

През учебна 2004 / 2005 година са проведени много мероприятия:

          Хепънинг за 1 ноември. Мероприятието е посетено от Николай Василев – вицепремиер, от депутатите Веселин Близнаков, Тошо Пейков и Лиляна Кръстева, както и областния управител Лъчезар Борисов.

От 15 до 19.11.2004 година – седмицата на семейството;

На 05.05.2005 година фолклорен празник.

Отново присъстват много гости – депутати, зам.областни управители, зам.-кмет по образованието;

Активно включване в Деня на Европа – 9 май.

На 24 май е проведен хепънинг с паралелки по изобразително изкуство и участие в общоградското тържество. За учител на годината е отличен Първан Димитров - направление „Изкуство и спорт”.

За първа година Враца е домакин на Асамблеята „Знаме на мира” – всички първи места в областта на музиката и изобразителното изкуство са спечелени от наши ученици.

 

Учебна 2005 / 2006 година

В националния събор „Съхрани българското, бъди българин” и среща с президента вземат участие 4 ученици и 2 – ма преподаватели по ФВС.

Отбелязването на патронния празник е съпроводено с много мероприятия. За първа година училището е поканено за участие в национален турнир по футбол в гр.Ловеч за училища, носещи името на Васил Левски.

На 22 март в Народното събрание е открита изложба на тема „Младостта и природата”. От нашето училище са изложени 9 рисунки, а 4 деца присъстват на откриването й.

На 23 май учениците посрещат с много настроение футболиста Мартин Петров

На Асамблеята „Знаме на мира” – София малките художници спечелват четири първи места.

На 24 май с наградата на кмета е отличен ученическия колектив на училището.

Приключва работата по проектите по програма ФАР към ЕС „Да преодолеем отчуждението” и „Училищно оборудване”.

През годината са проведени много викторини, състезания и хепънинги.

 

Учебна 2006 / 2007 година

През лятото е направен основен ремонт на кабинета по физика  и на 3 – те стаи на първи клас, нови стенописи, доставено е ново оборудване, както и монтирани бели дъски.

Открит е нов компютърен кабинет. Във всички класни стаи са поставени рекламни материали за България и Европейския съюз.

Преасфалтирано е волейболното игрище и площадката пред входа на училището.

Освен многото мероприятия по случай патронния празник на училището – 19 февруари е подредена и изложба в Министерството на икономиката и енергетиката.

В националното състезание „170 години от рождението на Васил Левски”, проведено във Военноисторическия музей София, отборът от VІІ клас заема VІ – то място.

Годината е изпълнена с много състезания, участия в различни мeроприятия, хепънинги, екологична дейност – маркиране на вековни дървета и въвеждане на разделно събиране на отпадъци, съвместно с „Еко – пак”.

По случай 24 май учителският колектив на училището е награден с наградата на кмета, а Татяна Сандова е номинирана за`Учител` на годината”.

50 деца от ІІ – ІV клас се включват в програмата на ДАМС „ Научи се да плуваш”.

Училището работи по осем проекта.

 

Учебна 2007 / 2008 година

На 15.09.2007 е открита тържествено  учебната година и с водосвет е отбелязан 85 – тия рожден ден на училището.

За учебната година са сформирани 22 паралелки:

Начален етап – 11;      прогимназиален етап – 10;    ППГ – 1

На 27.09.2007 година г-жа Емилия Масларова – министър на труда и социалната политика открива изградената спортна площадка с изкуствена настилка.

На 19.03.2008 година е посрещнат г-н Йене ван дер Велде – представител на Холандското министерство по проекта „Матра” и г-н Е.Бузов – изпълнителен директор на програмата.

На 23.04.2008 година в Двореца на културата тържествено е отбелязана 85–та годишнина на училището. Присъстват много гости:А. Георгиев - областен управител, Г. Евденова - началник РИО на МОН, В. Бубев – кмет на града, много директори на училища и детски градини, бивши учители на училището, родители, ученици, общественици.

20.05.2008 година в училището се сформира Първата полицейска академия в област Враца / 12 уч. От ІІІ – V клас / Присъстват Г. Евденова – началник РИО – Враца, комисар Т. Тодоров, Кр. Василев – говорител на РДВР и др.

На 25.05.2008 година училището участва в областен фестивал „Заедно учим и творим”

През учебната година са подредени изложби с рисунки на ученици от училището в Областна администрация, МБАЛ „Христо Ботев”, РИОСВ, Министерство на икономиката и енергетиката, 19 февруари и 3 март – в Люксембург.

През учебната година се работи по проекти за извънкласни дейности към МОН:

-         проект към МОН „Ритуализация на училищния живот” / оформен е кът за В.Левски и историята на училището /;

-         МОН – Модул „Обновяване на учебното техническо оборудване” / бели дъски /;

-         МОН – Модул „Развитие на извънучебната и извънкласната дейност”;

-         ЦОИДУЕМ „Заедно учим и творим”;

-         програма „MATRA” към Министерството на външните работи на Холандия.

През учебната година учениците заеха много призови места в конкурси / литературни, изобразително изкуство, гражданско образование/, както и спортни изяви.

 

Учебна 2008 / 2009 година

През учебната година учениците в училище са 463, разпределени в 21 паралелки.

Начален етап – 11 паралелки                   Прогимназиален етап – 10 паралелки

През годината са разкрити 3 полуинтернатни групи:

Сформирани са групи по ЗИП и СИП според желанията и интересите на учениците.

Броят на завършилите основно образование ученици са 33. Всички те продължават обучението си в ПГ или СОУ.

Педагогическият колектив има следните отличия:

Грамота „Неофит Рилски” – Директор – Петя Иванова;

Грамота от СРСНПБ           - Директор – Петя Иванова;

Грамота за постигнати успехи в УВР – Милена Ангелова / преподавател БЕЛ /;

Грамота за постигнати успехи в УВР – Татяна Сандова / История и цивилизация/.

През учебната година учениците активно участват в регионални, национални и международни конкурси като заемат призови места.

          На 19 февруари е отбелязан патронния празник на училището. Няма думи, с които да се опише най-святата личност в историята ни. Положените на паметника цветя, думите, изречени в този ден, разпалват онази скрита искрица родолюбие, която всеки от нас носи дълбоко в сърцето си.

          По случай 24 май – денят на българската просвета и култура – на концерт и държавен прием е поканена Милена Ангелова. Същата е номинирана за `учител на годината`от колектива.

Учебната година е изпълнена с много състезания и участия в различни мероприятия.

През  годината са разработени и утвърдени следните проекти:

НП „С грижа за всеки ученик” за обучение на талантливи ученици и на ученици за повишаване нивото на постиженията им по общообразователната подготовка.

НП „Училището– територия на учениците”

Модул „Ритуализация на ученическия живот”

Проект „Многообразието ни обединява” – изработване на униформи за вокална група.

Проект на сдружение „Алианс Балкани”

Проект „Матра” – Рани възможности за качествено образование на ромските деца

През учебната година се осъществяват дейности по подобряване на МТБ

-         частичен ремонт – подмяна на дограма, външно саниране и боядисване, подмяна на вътрешно осветление, нова абонатна, изолация на покрива – финансиране от Министерството на икономиката и енергетиката – фонд Козлодуй

-         цялостен ремонт – изградена бе столова - финансиране по ОП „Оптимизация на училищната мрежа” – Община Враца.

 

Учебна 2009 / 2010 година

През учебната 2009 / 2010 година общият брой на учениците е 443 в дневна форма на обучение. Сформирани са 19 паралелки.

     Ръководството на училището и педагогическият колектив търсят разнообразни форми за създаване на все по-благоприятни условия за усъвършенстване на учебно-възпитателния процес.

     30.10.2009 година – един тежък ден за училището и обществеността във Враца. Загубихме скъп човек. Човек, който излъчваше доброта и обич. Загубихме ръководител, колега и приятел. Винаги ще пазим в сърцето си обаянието, чувствата и мислите за Петя Иванова.

     От 02.11.2009 до 16.11.2009 година за временно изпълняващ длъжността `директор`  е Николина Христова Петкова.

     От 17.11.2009 година директор на училището е Румен Христов Петков.

     В чест на Деня на народните будители в гр.София са наградени участници в ХVІІ НК „Родолюбие” Николай Беремлийски /ІV б клас/ и Милена Ангелова  /учител БЕЛ/;

     През м.октомври стартира проект „Миналото днес” на МОМН с времетраене 1 календарна година.

     В Национален ученически конкурс „Проектът на моя клас – за живот без тютюн 2”:

-         VІІ а клас – ІІ –ро място за видеоклип /награда фотоапарат/;

-         V а клас – ІІ – ро място за изпълнение на проект /награда 900 лв./

В навечерието на Коледа в гр. София в Двореца на децата бяха наградени с грамоти и предметни награди участници в НК „От Коледа до Васильовден”:

-         І –во място – Веско Георгиев /VІІ б клас/ за есе;

-         ІІІ – то място – Николай Беремлийски /VІ б клас/ за есе;

-         ІІІ – то място – Ивайло Калинов /ІІІ б клас / за приказка.

През м. декември в гр. София е връчена награда на Стела Димитрова /начален учител/ на ІІІ – ти Национален конкурс за добри педагогически практики, организиран от МОН.

Отново в гр.София в Двореца на децата бяха наградени участници в НК „Моите детски мечти”:

-         ІІ – ро място Албена Ангелова /ІV а клас/ за поезия;

-         ІІ – ро място Паола Ивайлова /ІІІ а клас/ за проза.

Учениците участваха активно с интервюта и писмени работи в НК „Приносът на българския народ за победата над хитлерофашизма във Втората световна война”. Наградени:

-         І – во място за интервю - Н.Беремлийски и Огнян Макавеев /ІV б клас/;

-         І – во място за разказ – Ванина Василева /VІ бклас/.

За поредна година училището почете на 19.02.2010 своя патронен празник с възпоменателно тържество пред паметника на Апостола и участие в редица мероприятия и дейности.

На 28.04.2010 г. малките възпитаници /І – ІV клас/ участваха в Пролетен карнавал и шествие като приказни герои в кв.Младост. Празникът продължи с богата шоу програма предизвика усмивки и радост, както за децата, така и за възрастните.

 На 24 и 25 април 2010 в Плевен взеха участие в Национална олимпиада по Гражданско образование 11 проекта, представени от 11 ученика. Класирани бяха:

Първа възрастова група:

-         – VІІ – мо място Паола Ивайлова /ІІІ а клас/;

-         Х – то място Диана Тихомирова /ІV а клас/.

Втора възрастова група заеха позиции ІV – то, V – то, VІ – то, ІХ – то, ХІІ – то,  ХІV – то и ХV –то място.

По случай 24 май – денят на българската просвета и култура – на концерт и държавен прием е поканен Стефан Дацов. За учител на годината е номинирана Стела Димитрова /начален учител/.

През учебната година училището има успехи в девет вида спорт и заема комплексно второ място възраст І – ХІІ клас от осем училища в област Враца.

За първа година учители от училището взеха участие в провеждането на VІ– та Международна  спартакиада на  работещите в средното образование, организирана от СБУ и работническата федерация  „Труд, спорт и здраве”. Спартакиадата се проведе под патронажа на министър–председателя на Република България – Бойко Борисов, Генералния секретар на Европейския синдикален комитет по образованието Мартин Ромер и президента на КНСБ Желязко Христов.

За първи път отборът взе участие и в лекоатлетическата дисциплина. Много добре се представиха Илиян Маринов /ПТГ „Н.Й.Вапцаров”/ и Румен Петков /ОУ „Васил Левски” Вр./, които извоюваха 4 място и купа в конкуренцията на 22 отбора.

В надпреварата, в дисциплината плажен волейбол участва изцяло  подновен отбор в състав: К. Каменова /ОУ „В.Левски”, М. Ангелова ОУ „В.Левски”, Д. Велкова СОУ „Кл.Охридски, Н. Николова ПГТ.

Спечелените купи и медали донесоха много радост на участниците, които отговорно заявиха, че за следващата спартакиада ще имат по-добра стратегия и физическа подготовка с цел още по-достойно представяне в повече дисциплини.

 

 

Учебна 2010/2011година

През учебната година учениците в училище са 401, разпределени в 19 паралелки.

Начален етап – 10паралелки          Прогимназиален етап – 9 паралелки

През годината са разкрити 3 полуинтернатни групи:

Сформирани са групи по ЗИП и СИП според желанията и интересите на учениците.

През учебната година в училището провеждат практика студенти /І – ІV клас/ от Педагогическия колеж гр. Враца.

В чест на деня на будителя в Двореца на децата гр. София бяха наградени участниците в НК „Родолюбие”Н.Беремлийски /VІІ б клас/ и М. Ангелова /учител БЕЛ/.

Призови места заеха учениците, които участваха в НК за гражданско образование „Хората  - еднакви и различни”. За есе бяха отличени:

- І – во място Деница Иванова /VІІ а клас/;

- ІІ – ро място Биляна Дамянова /VІІ б клас/.

          Трето място с Грамота и парична награда 40,00 лв. зае Стела Дочева /ІV б клас/ за участие в НК по изобразително изкуство „Животните в гората”, организиран от горско стопанство гр. Берковица и Министерство на земеделието.

Отборът на VІ а клас заема първо място в отборното състезание „Хиляда и една причина да се гордеем, че сме българи4, организирано от регионалната библиотека „Христо Ботев” гр. Враца

          На 06.12.2010 год. с водосвет бе открито „Училище по пантофи”, реализирано по проект „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

          Отбелязването на патронния празник премина с разнообразни дейности и прояви:

-         „Море от любов”,организирано от ІV а клас /Т.Дацова/ в ОДЗ „Брезичка”;

-         „На учителя с любов”, парти – Ден на благодарността /организирано от ІV а клас/;

-         Включване в дарителска кампания в подкрепа за възстановяване паметника на Васил Левски в гр. Враца /500лв./;

-         Откриване на Художествено ателие с участието на видни художници от областта.

В навечерието на Коледа, отличилите се ученици с призови места в конкурси бяха приятно изненадани с грамоти и  парични награди.

          Педагогическият екип се включи в обучителен семинар в гр. Троян  на тема: „Работа с деца в риск, с нарушена концентрация и проблеми в поведението”

На 30 април -01май 2011 г. в Правец участваме в Национална олимпиада по гражданско образование с 10 проекта, представени от 10 ученици. На тържествена церемония бяха отличени:

Първа възрастова група:

-         VІІІ – мо  място Васил Василев /І а клас/;

Втора възрастова група:

-         І – во място Божидар Филотеев /ІV а клас/

Класирани са ученици на V – то място, VІ – то място, VІІ – мо място, VІІІ – мо място, ІХ – то място, Х – то място, ХІІ – то място и ХІV – то място.

На 24 май Божидар Филотеев е номиниран за ученик на годината

           ОУ „Васил Левски” за пореден път доказа, че е свободно училище, с мислещи деца.  Учениците по европейски организираха  най-веселото и нестандартно парти във Враца за края на учебната година. Дейностите бяха разнообразни – в отделни кътове учениците участваха според интересите си – спортни състезания, изложби на рисунки, рисуване на асфалт, графити.

          Този ден ще остане незабравимо преживяване за ученици, учители и родители, почувствали щастието и удоволствието на талантливите деца.

          Учители от училището участват в VІІ – та Международна спартакиада на работещите в средното образование, организирана от СБУ. Волейболната състезателка К. Каменова грабна индивидуалната награда занай-атрактивен състезател.

Учебната 2010 /2011 година е една от най-успешните за училището с многобройни призови места и награди във всяка една област и направление.